Contributie

Clublidmaatschap:                € 111,00 per jaar
(Gastlidmaatschap bedraagt € 57,00 per jaar)

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een jaar, ingaande de 1e dag van de maand na inschrijving en vervolgens volgt automatische verlenging voor de periode van 1 jaar, ingaande 1 januari.

Opzeggingen van het lidmaatschap moeten, schriftelijk of per e-mail, voor 1 november bij het bestuur worden ingediend.

NJBB-licentiekosten senioren        € 23,25
(bij inschrijving na 30 juni € 11,65)

Aan uw clublidmaatschap is automatisch een NJBB-licentie verbonden. Met de NJBB-licentie kunt u deelnemen aan clubactiviteiten en toernooien in eigen huis alsmede aan de competities en toernooien buitenshuis. U bent met uw licentie WA-verzekerd.

U ontvangt vanuit de bond (NJBB) vier maal per jaar het NJBB-bondsblad PETANQUE.

U betaalt vanaf de aanvang van het lidmaatschap tot 31 december van datzelfde jaar evenredig de clubcontributie plus 100% licentiekosten van de bond. Bij aanvang na 30 juni 50% licentiekosten van de bond.

Verder betaalt u eenmalig € 7,50 inschrijfkosten.

Onze vereniging steunt veel op vrijwilligers en we hopen dat we ook op u een beroep kunnen doen.