Jeu de Boule bulletin – September 2022

De competitie van de winterteams is weer gestart met wisselende successen en soms ook sprankelende partijen.

Wat betreft de roosterindeling m.b.t. kantine en/of sleuteldiensten is Patricia helaas gestopt met deze werkzaamheden. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en hebben inmiddels Daphne Anbergen bereid gevonden om dit van haar over te nemen. Wij zijn Daphne hiervoor zeer erkentelijk.

De nieuwsbrief is met ingang van heden overgenomen door Marijke Buys {de vrouw van Gert} en natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Dus heb je iets zinnigs of iets leuks te melden geef dit dan door aan Marijke op haar e-mail m.buys61@upcmail.nl.

Helaas moet ik ook vermelden dat wij als bestuur soms zeer onzinnige vragen, opmerkingen of briefjes krijgen die echt kant nog wal raken en getuigen van geen vertrouwen in het bestuur. Wij zijn ook vrijwilliger en doen er echt alles aan om alle activiteiten binnen ons vermogen te realiseren en te organiseren. Maar vergeet niet dat ook wij gewone mensen zijn, die fouten kunnen maken. Met helaas soms als resultaat dat iemand beledigd of gekrenkt is en dan per direct stopt met alle werkzaamheden voor onze club. Gelukkig gaan wij als bestuur – ondanks onze eventuele tekortkomingen – gewoon door met onze werkzaamheden omdat wij onze vereniging een warm hart toe dragen. Dus heb je de klok horen luiden kom dan eens naar onze bestuursvergadering om de klepel te ontdekken. En wil je een bestuursfunctie of als vrijwilliger aan de slag kom dan eens praten en ontdek wat ook jij voor jouw club kunt doen.

Nog even een reminder: vergeet niet te reageren op onze vraag of je ja of nee akkoord gaat met de aanvulling op ons huishoudelijk reglement !!! Op pagina 8 van dit bulletin vind je nogmaals het toestemmingsformulier. Er zijn meerdere verzoeken en reminders op pagina 12 van de augustus uitgave. Kijk daar ook nog even naar.

Lees de gehele nieuwsbrief via deze link

Groetjes Cor Swart
Voorzitter